torsdag 25. juli 2013

Juliane Marie Olsen - min oldemors halvsøster

Hun ble født utenom ekteskap og hennes far heter Klas Martin Olaussen. Hennes mor Laura Lovise Jørgensen giftet seg i 1896 med Rikard Olsen. De får 3 barn sammen.

KB 28.mai 1886 - født på HvasserFT 1900 - bodde på TjømeKB 1901 - konfirmert på TjømeKB 1906 - utflytting


1906 - emigrasjon til AmerikaHun ankom Ellis Island 24.oktober 1906. Båten het C.F. Tietgen og dro fra Christiania.
First Name: Juliane
Last Name: Olsen
Ethnicity: Norway, Scand
Last Place of Residence: Tonsberg
Date of Arrival: Oct 24, 1906
Age at Arrival: 20y
Gender: F
Marital Status: S
Ship of Travel: C.F. Tietgen
Port of Departure: Christiania
Manifest Line Number: 0021

1911-1912 - mamma har hørt hun at hun døde ung og kanskje i løpet av disse 2 åra. Jeg har ikke klart å finne ut av når hun døde.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar