onsdag 25. august 2010

I sommer kom jeg over slekta vår i Minnesota, USA, det synes jeg var utrolig gøy å endelig få et gjennombrudd. Nå gjenstår det bare å opprette ordentlig kontakt. Kona til en etterkommer etter broren til min tipp oldefar legger ut slektstreet sitt, og der kommer Omnes inn. Dvs at mine tipp tipp oldeforeldre er foreldre til Olav som emigrerte på midten av 1800-tallet. Det gikk opp for meg nettopp at jeg ikke har funnet ut av nøyaktig når han emigrerte. Det skal jeg se på om litt.