torsdag 16. august 2012

Har det vært 2 Omnes gårder en gang i tiden?

Ja, det begynte jeg å lure på etter at en pasient fortalte meg det på jobb en natt. Utrolig hva slags ting man kommer innpå i de sene nattetimer :) jeg spurte på DIS-Norge sitt forum 17.november 2010. Jeg fikk den gang til svar at det stemte, og at det stod noe om det i bygdeboka Lundeherad med Flaabygd. Jeg gjorde ikke noe med saken den gangen.

I forbindelse med Floridaturen og besøk av emigrert familie til høsten, ønsket vi å få tak i bilder. Da besøkte vi de gamle hustuftene hvor mine aner kommer fra på Omnes. Nå i dag er det en hveteåker. Da begynte tankene mine på å finne ut av dette en gang for alle.

Jeg gikk inn i bygdeboka og voila, der står det meste. Så slik ble en Omnesgård til 2 og til slutt gjenforent ved giftermål i slutten av 1890-årene.

Omnes gård i Flåbygd

Gamle skyldnormer: 1 tunne = 6 meler = 12 settung

1705
Min 5 x tipp oldefar Olav Brynjulvson eier Omnes

1712
Olav leier gården

1727
Olav dør, han eier da 3 tunner i Tveit og 3 tunner i Omnes – nå sies det at gården er solgt til Leopoldus.

1743
4 x tipp oldefar Ketil, sønnen til Olav Brynjulvson får hele gården, muligens ved odelssøksmål.

1765
4 x tipp oldefar Ketil eier gården med 3 tunner

1773
3 x tipp oldefar Olav, sønnen til Ketil, overtar gården

1797
Olav har nå overtatt hele gården, også Hjamdal i Lunde, som han nok fikk med kona si.

1805
Skifte etter Olav, han satt da med 1 tunne og 6 settung, sønnen (2x tipp oldefar) Ketil f.1765 hadde 9 settung og en annen sønn Gjermund hadde 9 settung i Teigen. Hjamdal ble overdratt til en tredje sønn som også heter Olav. Sønnen Gjermund fikk hovedbølet etter faren sin - store Omnes. I følge det som er skrevet i 1836 fikk da 2x tipp oldefar Ketil en liten del av Omnes – lille Omnes.

1823 – store Omnes
Gjermund (bror til Ketil f.1875 – 2x tipp oldefar) hadde kun 1 datter, Aasta, hun giftet seg med Jørgen Olavson Midsund fra Kviteseid dette året. Han flyttet til Omnes og døde der i 1856.

1835
2 gårder
Til lille Omnes hørte fra gammelt av Teigen med Lia, Veungen, nær ved var Juva, dertil Kaasa og Steinsrud.

Til store Omnes hørte flere setrer til: Heimestulen, Austrestulen, Graahellestulen, Ismaelstulen, Høgefjellstulen og Nystulen. Kvernebruk hørte også til og i seinere tid bygde Erling opp sirkelsag til gården. Erling Olavsen Flom, senere Omnes, kjøpte store Omnes i 1865 av Tomas Erlingson Flom. I 1893 overtok sønnen hans Olav gården og han giftet seg med datteren til Halvor G. Nes som eide lille Omnes. Ingen av disse hører til vår slekt som vi vet om.

1836 – lille Omnes
Tipp oldefar Ketil f. 1804 fikk gården etter sin fars død.

1858-59? – store Omnes
Sønnen til Jørgen og Aasta, Gjermund solgte gården noen år etter Jørgens død i 1865 til en i Skien. Etter noen år kjøpte en fra Flom i Flåbygd gården.

1870 – lille Omnes
Broren til oldemor, Ketil f. 1838 overtok gården.

1872-73 – lille Omnes
Ketil solgte gården til Sveinung Tveit, Gunnar Barlaug m.fl. Her gikk altså Omnesgården ut av vår slekt.

1896 – 1 gård igjen
 Gården gikk til Halvor G. Nes. Datteren hans giftet seg med sønnen til Erling Omnes, så da ble hele Omnes gård samlet igjen.

Jeg lurer på hvor familien var fra de solgte til de emigrerte til Amerika. Tidsrommet 1872-73 til 1886. Haukom kanskje? Siden han giftet seg med en Haukom og brukte navnet da han emigrerte til Amerika. Nytt emne å ta tak i :)

mandag 13. august 2012

Gamle Omnes gård i Flåbygd

Vi har tatt bilde av der hvor Omnes-gården en gang i tiden stod. Nå er det bare dyrka mark der, men spennende å ha sett det allikevel.

Den Omnesgården min oldemor kommer fra lå bare 100 meter unna den Omnes gården som er i dag. Og i dag er det Omnesgården som eier eiendommen Omnes hvor min oldemor kommer fra. Jeg har lurt litt på om det kanskje het Omnes Søndre/Nordre e.l. Det hadde vært moro å visst. Det går en historie om at en av mine aner fra Omnes lånte penger av en, det sies en Nes, i bygda. Han føyde på en null, og dermed mistet anen min gården fordi han ikke klarte å betale tilbake. Om denne er sann aner jeg ikke.

Det viser seg at noe av tømmeret fra gamlehuset ble flyttet litt lenger ned i Flåbygd og er i dag endel av et hus på Strengen-siden. Stabburet som stod der ble flyttet til Lifjell på 70-tallet mener jeg det var. Litt morsomt er det jo at steinhella som ble brukt som trapp ved gamlehuset eksisterer i dag. Den brukes ved sanitærbygget på Omnes Camping. Det er risset inn noen bokstaver og 2 tall. O K og en M og 76 under. Vi tror at det har stått O. K. Omnes - 1876. Noen av bokstavene er slitt bort og synes ikke, men vi spekulerer i vilden sky vi :) Det finnes flere Olav Kittilson Omnes som levde i 1876, men jeg tror at den som er nærmest her er han som er født i 1848, og som døde i 1927...men igjen kun spekulasjoner. Jeg har ikke sjekka alle ledd osv om hvor mange O. K. Omnes det finnes.

Jeg fikk også høre en historie om en som døde på bygdas sjukeheim, som visst nok hadde aner til Omnes-slekten. Han etterlot seg et gammelt framskap hvor det stod "eg har stått på Omnes i Kviteseid..." Det stod visst også noe om mat og drikke der, så det kan jo tyde på at det var et matskap? Jeg skal prøve å nøste litt mer opp i den historien. Dessverre ville familien auksjonere bort dødsboet, så ingen i min familie vet hvor skapet havnet hen. Siden det står Omnes i Kviteseid, så er dette skapet ganske sikkert fra før 1865. Det var visst et gammelt hjørneskap som også ble auksjonert bort den gangen.

Florida og New York 10. - 24.oktober 2012

Da begynner planene å ta form. Flybillett er bestilt og vi drar fra Gardermoen onsdag 10.oktober på formiddagen. Vi mellomlander i New York, for så å fly til Orlando. Her skal vi være frem til 21.oktober. Da flyr vi til New York og blir der i 3 netter. Den 24.oktober flyr vi hjem igjen. Hotell i New York er ordnet.

Nå mangler bare leiebilen og visumsøknader. I Orlando, Florida har vi tenkt å kjøre til Key West. Det tar noen timer, men vi skal overnatte 1 natt, så vi har god tid. Ellers skal vi innom hovedkontoret til Tupperware. Utover det tar vi det litt som det kommer. Har fått flere gode forslag på ting som kan gjøres. Et av høydepunktene blir å møte 5-menningen til ungene - David. Han bor i Florida og bare 1,5 t ca unna der vi skal bo. Han er etterkommer etter broren til oldemor. Så dette blir spennende :)

Vi har tatt bilde av der hvor Omnes-gården en gang i tiden stod. Og vi har tatt noen familiebilder fra 70-årslaget til mamma. Søskenbarnbilder og søskenbilder av pappas side. David som jeg har kontakt med er 5-menning til mine barn, så det er ikke nærme slekt, men allikevel veldig gøy å skulle møte han.