mandag 16. desember 2013

Olav Kittilson Veungen f.1812 på Omnes til Amerika i 1860

I august 2010 kom jeg endelig over slekta vår i Amerika. Og i desember 2010 fikk jeg svar etter å ha kontaktet en i Amerika som hadde mine aner i sitt slektstre. Han svarte at etter det han kunne se, så er det samme slekten. Han sa også at han ikke var direkte slektning, men inngiftet. Se innlegg fra desember 2010 ved å trykke på linken under her.

Ole Kittilson til Amerika

Da jeg oppdaget at min oldemor Ingebjørg også hadde en bror som emigrerte til Amerika, la jeg ned mye tid i å finne disse anene. Det klarte jeg og i oktober 2012 besøkte vi disse slektningene i Florida. Vi har litt kontakt via Facebook, og jeg håper jo at vi skal få til et besøk igjen i fremtiden.

Ola Kittilson f.1812 er onkelen til oldemor Ingebjørg. Jeg har funnet masse informasjon om dem i kilder "over there". Nå gjenstår det bare å få kontakt med noen direkte slektninger. 

Jeg legger inn det jeg finner av informasjon etter de kom til Amerika. Barna til Olav og Gunhild kommer det også litt informasjon om, som når de giftet seg, hvor de bodde og hvor mange barn de fikk. Mer info om barnebarna til Olav og Gunhild får komme i et annet innlegg. Det er så veldig mange aner i Amerika, at jeg vet nesten ikke hvordan jeg skal systematisere det :) tror jeg må lage et hefte på sikt. 

Gunhild, Kittil, Gunnar, Mari og Ole - søskenbarn med min oldemor Ingebjør.
De 5 søsknene får 31 barn - tremenninger med bestefar Halvor.
De 31 barna får 72 barn (og ganske sikkert noen til, er flere som ikke det er funnet opplysninger om her) - firmenninger av pappa.
Femmenninger har jeg ikke regnet over.

Her er min oldemors onkel sin reise til Amerika.

Det er dårlig med skipslister rundt 1860, men jeg har muligens funnet ut hvilken båt de dro over med.
Barken Amelia dro fra Porsgrunn 20.april 1860, og var fremme i Quebec 4.juni samme år. I følge Norway-Heritage så signerte flere av passasjererne et innlegg til avisa om hvor fin overfart de hadde hatt. Der i blant finner jeg en av de som emigrerte fra samme plass som min Ole.

I følge KB så står Ole Kittilson Veungen med kone og 5 barn oppført som utflytta 4.april 1860. Han (m/fam.) som har signert innlegget til avisa er utflytta 3.april 1860.
Jeg tror at de dro sammen over, men at min Ole ikke signerte innlegget.

Det passer bra at de kom til USA i juni 1860, de er registrert i folketellingen 7.juli 1860 for Wisconsin. 

1860 - La Grange, Walworth, Wisconsin. Ole og Gunhild bor med 5 barn (Gunhild, Kittil, Gunnar, Mari og Ole)
1866 - får statsborgerskap i Amerika 26.september. 

1873 -  Ole reiste i 1 mnd fra Whitewater, Wisconsin gjennom La Crosse, Wisconsin og til New Ulm, Minnesota.

Ole kjøpte 40 acres i nærheten av Delavan, Wisconsin for 60$, det solgte han for 1000$.
Han gikk fra Palmyra, Wisconsin til Steinar Sweno's (svigersønnen som er gift med Gunhild) hjem i Wisconsin.

(opplysningene ang Ole som reiste rundt og kjøpte eiendom har jeg funnet via et annet slektstre, jeg venter på svar hvor vedkommende har funnet disse opplysningene)

1875 - Kragero, Chippewa, Minnesota. Ole og Gunhild bor med Gunnar, Mari og Ole
1880 - Kragero, Chippewa, Minnesota. Ole og Gunhild bor alene.
1882 - 20.mai kjøpte Ole 80 acres i Chippewa, Minnesota.
1882 - Kragero, Chippewa, Minnesota. Gunhild dør 16. november dette året. Har ingen kilde på dette.
1884 - Milan, Chippewa, Minnesota. Ole dør 16. november dette året.

----------------------------------------------------------------------------------
Gunhild Kittelson f. 6.august 1846, Omnes, Flåbygd, Lunde, Telemark, Norge - d. 16.november 1882.
Gunhild er det lite opplysninger om, finner i et annet slektstre at Steinar Sweno er hennes mann. Han kommer visstnok også fra Telemark. Ekteskapet finner jeg ikke bekreftelse på, så dette er usikre opplysninger. Skal se mer på dette seinere.

1860 - emigrerer til Amerika 14 år gammel.
1860 - Gunhild bor i La Grange, Walworth, Wisconsin, United States.

---------------------------------------------------------------------------------
Kittil (John) Kittelson f. 7.juli 1848, Omnes, Flåbygd, Lunde, Telemark, Norge - d. 30.september 1929, Louisburg, Lac qui Parle, Minnesota, United States.

Gifter seg i 1871 med Maren Robinson f. 23.desember 1849, Gupin, Norge - d. 6.februar 1920, Louisburg, Lac qui Parle, Minnesota, United States.

1860 - emigrerer til Amerika 12 år gammel
1860 - Kittil bor i La Grange, Walworth, Wisconsin, United States.
1870 - de bor i Delavan, Walworth, Wisconsin, United States.
1871 - gifter seg med Maren.
1878 - 24.januar får Kittil statsborgerskap.
1880 - de bor i Kragero, Chippewa, Minnesota, United States.
1900 - de bor i Lake Shore, Lac Qui Parle, Minnesota, United States.
1910 - de bor i Lake Shore, Lac Qui Parle, Minnesota, United States.
1920 - Maren dør 6.februar.
1920 - Kittil bor i Lake Shore, Lac Qui Parle, Minnesota, United States.
1929 - Kittil dør 30.september.

De fikk 8 barn - 5 av disse ble værende i Minnesota, 1 reiste til Canada og 1 reiste til Nord Dakota. Den siste er jeg usikker på.

----------------------------------------------------------------------------------
Gunnar Kittelson f. 17.januar 1851, Omnes, Flåbygd, Lunde, Telemark, Norge - d. 6.april 1905, Milan, Chippewa, Minnesota, United States. 

Giftet seg i 1884 med Kari Jorgensdatter Grave f. 17.mai 1858, Tørdal, Telemark, Norge - d. 23.juni 1928, Milan, Chippewa, Minnesota, United States. 

1860 - emigrerer til Amerika 9 år gammel
1860 - Gunnar bor i La Grange, Walworth, Wisconsin, United States.
1875 - Gunnar bor i Kragero, Chippewa, Minnesota, United States.
1880 - Gunnar bor i Kragero, Chippewa, Minnesota, United States.
1884 - gifter seg med Kari.
1885 - de bor i Kragero, Chippewa, Minnesota, United States.
1895 - de bor i Kragero, Chippewa, Minnesota, United States.
1900 - de bor i Kragero, Chippewa, Minnesota, United States.
1905 - Gunnar dør 6.april.
1928 - Kari dør 23.juni.

De fikk 9 barn - 8 av disse blir værende i Minnesota og 1 reiser til Canada.

----------------------------------------------------------------------------------
Mari Kittelson f. 17.januar 1854, Omnes, Flåbygd, Lunde, Telemark, Norge - d. 1937.

Giftet seg i 1878 med Nire Halvarsen f. 1852/53, Skien, Telemark, Norge d. 1923, Louisberg, Minnesta, United States.

1860 - emigrerer til Amerika 6 år gammel
1860 - Mari bor i La Grange, Walworth, Wisconsin, United States.
1870 - Mari bor i Delavan, Walworth, Wisconsin, United States.
1875 - Mari bor i Kragero, Chippewa, Minnesota, United States.
1878 - gifter seg med Nire.
1880 - de bor i Lake Shore, Lac Qui Parle, Minnesota, United States.
1910 - de bor i Lake Shore, Lac Qui Parle, Minnesota, United States.
1923 - Nire dør.
1930 - Mari bor i Ortonville, Big Stone, Minnesota, United States.
1937 - Mari dør.
De fikk 11 barn - 6 av disse blir værende i Minnesota, 1 reiser innom Montana (men usikker på om de forblir der), 1 reiser til Nord Dakota og 3 vet jeg ikke hvor dro hen.
----------------------------------------------------------------------------------
Ole Kittelson f. 4.februar 1857, Omnes, Flåbygd, Lunde, Telemark, Norge - d.12.januar 1919, Hennepin, Minnesota, United States.

Gifter seg i 1884 med Emelia Lund f. 4.desember 1851, Fredrikstad, Østfold, Norge - d. 26.juli 1927, Madison, Lac Qui Parle, Minnesota, United States.

1860 - emigrerer til Amerika 3 år gammel
1860 - Ole bor i La Grange, Walworth, Wisconsin, United States.
1875 - Ole bor i Kragero, Chippewa, Minnesota, United States.
1884 - gifter seg med Emelia.
1885 - de bor i Yucatan, Houston, Minnesota, United States.
1895 - de bor i Montevideo Ward 1, Chippewa, Minnesota, United States.
1900 - de bor i Montevideo Village, Chippewa, Minnesota, United States.
1910 - de bor i Newburgh, Steele, North Dakota, United States. 
1919 - Ole dør 12.januar.
1927 - Emelia dør 26.juli.

De fikk 3 barn - alle 3 blir værende i Minnesota.

Det var litt om familien som emigrerte til Amerika i 1860 - for 153 år siden.