torsdag 16. august 2012

Har det vært 2 Omnes gårder en gang i tiden?

Ja, det begynte jeg å lure på etter at en pasient fortalte meg det på jobb en natt. Utrolig hva slags ting man kommer innpå i de sene nattetimer :) jeg spurte på DIS-Norge sitt forum 17.november 2010. Jeg fikk den gang til svar at det stemte, og at det stod noe om det i bygdeboka Lundeherad med Flaabygd. Jeg gjorde ikke noe med saken den gangen.

I forbindelse med Floridaturen og besøk av emigrert familie til høsten, ønsket vi å få tak i bilder. Da besøkte vi de gamle hustuftene hvor mine aner kommer fra på Omnes. Nå i dag er det en hveteåker. Da begynte tankene mine på å finne ut av dette en gang for alle.

Jeg gikk inn i bygdeboka og voila, der står det meste. Så slik ble en Omnesgård til 2 og til slutt gjenforent ved giftermål i slutten av 1890-årene.

Omnes gård i Flåbygd

Gamle skyldnormer: 1 tunne = 6 meler = 12 settung

1705
Min 5 x tipp oldefar Olav Brynjulvson eier Omnes

1712
Olav leier gården

1727
Olav dør, han eier da 3 tunner i Tveit og 3 tunner i Omnes – nå sies det at gården er solgt til Leopoldus.

1743
4 x tipp oldefar Ketil, sønnen til Olav Brynjulvson får hele gården, muligens ved odelssøksmål.

1765
4 x tipp oldefar Ketil eier gården med 3 tunner

1773
3 x tipp oldefar Olav, sønnen til Ketil, overtar gården

1797
Olav har nå overtatt hele gården, også Hjamdal i Lunde, som han nok fikk med kona si.

1805
Skifte etter Olav, han satt da med 1 tunne og 6 settung, sønnen (2x tipp oldefar) Ketil f.1765 hadde 9 settung og en annen sønn Gjermund hadde 9 settung i Teigen. Hjamdal ble overdratt til en tredje sønn som også heter Olav. Sønnen Gjermund fikk hovedbølet etter faren sin - store Omnes. I følge det som er skrevet i 1836 fikk da 2x tipp oldefar Ketil en liten del av Omnes – lille Omnes.

1823 – store Omnes
Gjermund (bror til Ketil f.1875 – 2x tipp oldefar) hadde kun 1 datter, Aasta, hun giftet seg med Jørgen Olavson Midsund fra Kviteseid dette året. Han flyttet til Omnes og døde der i 1856.

1835
2 gårder
Til lille Omnes hørte fra gammelt av Teigen med Lia, Veungen, nær ved var Juva, dertil Kaasa og Steinsrud.

Til store Omnes hørte flere setrer til: Heimestulen, Austrestulen, Graahellestulen, Ismaelstulen, Høgefjellstulen og Nystulen. Kvernebruk hørte også til og i seinere tid bygde Erling opp sirkelsag til gården. Erling Olavsen Flom, senere Omnes, kjøpte store Omnes i 1865 av Tomas Erlingson Flom. I 1893 overtok sønnen hans Olav gården og han giftet seg med datteren til Halvor G. Nes som eide lille Omnes. Ingen av disse hører til vår slekt som vi vet om.

1836 – lille Omnes
Tipp oldefar Ketil f. 1804 fikk gården etter sin fars død.

1858-59? – store Omnes
Sønnen til Jørgen og Aasta, Gjermund solgte gården noen år etter Jørgens død i 1865 til en i Skien. Etter noen år kjøpte en fra Flom i Flåbygd gården.

1870 – lille Omnes
Broren til oldemor, Ketil f. 1838 overtok gården.

1872-73 – lille Omnes
Ketil solgte gården til Sveinung Tveit, Gunnar Barlaug m.fl. Her gikk altså Omnesgården ut av vår slekt.

1896 – 1 gård igjen
 Gården gikk til Halvor G. Nes. Datteren hans giftet seg med sønnen til Erling Omnes, så da ble hele Omnes gård samlet igjen.

Jeg lurer på hvor familien var fra de solgte til de emigrerte til Amerika. Tidsrommet 1872-73 til 1886. Haukom kanskje? Siden han giftet seg med en Haukom og brukte navnet da han emigrerte til Amerika. Nytt emne å ta tak i :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar